Gebruiksvoorwaarden

Gebruik van onze website

Door onze website te gebruiken stem je in met onze algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden bestaan uit deze disclaimer, ons privacybeleid en de verkoopsvoorwaarden. Ze gelden zowel voor jou als gebruiker als voor ons, Slagerij Demeulemeester. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Slagerij Demeulemeester kan geen uitzondering worden gemaakt op deze algemene voorwaarden.

Wie is Slagerij Demeulemeester?

Onze webpagina slagerijdemeulemeester.be wordt uitgegeven door:

Slagerij Demeulemeester
Nederzwalmsesteenweg 7
9750 Kruisen, België

Onze website

Slagerij Demeulemeester doet alles binnen zijn mogelijkheden om een vlotte werking, een veilige surfomgeving en een hoge graad van toegankelijkheid voor zijn website te waarborgen. Toch gebeurt het bezoeken van onze site steeds op eigen risico. We kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks geleden wordt door het gebruik van onze site.

Slagerij Demeulemeester heeft het recht om de toegang tot de site op ieder moment te wijzigen, te onderbreken of te beëindigen zonder voorafgaande waarschuwing.

Op regelmatige tijdstippen wordt de inhoud van de website van Slagerij Demeulemeester bijgewerkt en geactualiseerd. Toch is het altijd mogelijk dat je onvolledige of verouderde informatie terugvindt op onze website. Rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hiervan het gevolg is, valt niet onder onze aansprakelijkheid.

Indien onze site content bevat die ingaat tegen de geldende wetgeving, de rechten van anderen schaadt of ongepast is, dan vragen wij dat onze gebruikers dat melden. Zo kunnen we de ongepaste inhoud deels of volledig verwijderen.

Prijzen en productinformatie staan aangeduid onder voorbehoud van fouten eigen aan het systeem: programmeerfouten en typefouten kunnen niet als bindend voor een overeenkomst gezien worden door de gebruiker.

Op deze website staat informatie die kan gedownload worden (teksten, foto’s ,filmpjes, software, enz.) Het downloaden van deze informatie gebeurt steeds op eigen risico. Slagerij Demeulemeester is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van data door het downloaden van deze informatie.

Niet alleen Slagerij Demeulemeester heeft verantwoordelijkheid over deze website. Ook jij als gebruiker wordt geacht geen gedragingen uit te voeren die nadelig zijn voor de vlotte werking en veilige omgeving van onze site. Daaronder begrijpen we schadelijke programma’s (zoals computervirussen, malware, worms, trojans en dergelijke) en het verdelen van ongevraagde commerciële berichten (zoals junk mail, spamming, spammy content, chain mail en dergelijke) via onze website. Schadeclaims zijn alleen te richten aan de gebruiker die de schade veroorzaakte.

Links en verwijzingen naar andere websites

Pagina’s van derden waarnaar gelinkt wordt op de site van Slagerij Demeulemeester, vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Het gaat hier onder meer om hyperlinks, frames, javascripts.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de gelinkte websites, noch met de inhoud die op de websites wordt vermeld. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door die websites.

De algemene voorwaarden van de gelinkte websites kunnen verschillend zijn en niet dezelfde waarborgen bieden.

Intellectuele eigendomsrechten

Zowel de inhoud (tekstmateriaal, blogartikels, notities, foto’s, tekeningen, video’s, audiofragmenten, enzovoort) als de technische kant van onze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Hiervan zijn auteursrecht, softwarerecht en databankenrecht een niet-limitatieve lijst van voorbeelden. Elk geval van schending van onze intellectuele eigendomsrechten zal worden vervolgd.

Verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Om uw vragen en/of bestellingen te kunnen opvolgen, moet Slagerij Demeulemeester een aantal persoonsgegevens onvermijdelijk opvragen. Zonder het opgeven van jouw persoonsgegevens kunnen we jammer genoeg geen gevolg geven aan uw vraag.

Algemene bepalingen

Onze website kan op ieder willekeurig moment aangepast worden, uitgebreid worden, of stopgezet worden. Hiervoor kan geen tegemoetkoming geëist worden van de bezoeker.

Onze algemene voorwaarden hangen volledig samen met de bepalingen in de Belgische Wetgeving. Onenigheden worden voorgelegd aan de hiertoe bevoegde rechtbank.

Geschillenbeslechting en Consumenten-ombudsdienst

We streven ernaar om eventuele geschillen met onze klanten op een transparante en eerlijke manier op te lossen. Als je echter niet tevreden bent met onze dienstverlening of een geschil wilt melden, moedigen we je aan om eerst contact met ons op te nemen. We zullen ons best doen om het probleem op een bevredigende manier op te lossen.

Indien we er niet in slagen om tot een gezamenlijke oplossing te komen, willen we je informeren over het Online Dispute Resolution (ODR) -platform van de Europese Commissie. ODR biedt een online platform voor geschillenbeslechting buiten de rechtbank voor consumenten en handelaars binnen de EU. Je kunt het ODR-platform bereiken via de volgende link: ODR-platform.

Bovendien kan je ook terecht bij de Belgische Consumentenombudsdienst, die fungeert als een onafhankelijke instantie voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen. Als je een klacht hebt die niet via direct contact met ons kan worden opgelost, kun je contact opnemen met de Consumentenombudsdienst via de volgende link: Belgische Consumentenombudsdienst.

Bezig met updaten...
  • Geen producten in je winkelwagen.